przejdź do treści
logo Urządu Miasta Szczecin
logo e-urzędu miasta Szczecin

Prawa jazdy

Czy prawo jazdy jest do odbioru w tut. Urzędzie, można sprawdzić podając nr PESEL oraz imię i nazwisko
 ->  tutaj