Najczęściej zadawane pytania - sprzęt pływający

Jakiego rodzaju sprzęt pływający rejestruję się w Urzędzie Miasta?

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U . 1999r Nr 66 poz. 750),§ 17 i § 18 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. 2001r Nr 138, poz. 1559) oraz art. 18 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r o żegludze śródlądowej (Dz. U. 2001 r. Nr 5, poz43) w Urzędzie Miasta Szczecin rejestrowany jest sprzęt pływający do połowu ryb na wodach śródlądowych (łodzie i pontony) należące do osób zamieszkałych w Szczecinie z wyłączeniem jednostek objętych obowiązkiem wpisu do rejestru polskich statków żeglugi śródlądowej.

Obowiązek wpisu do rejestru polskich statków żeglugi śródlądowej dotyczy posiadaczy jednostek o iloczynie długości i szerokości przekraczającym 20m2 oraz mocy silnika większej niż 20kW.

Opłata skarbowa za wydanie karty rejestracyjnej 17,00 zł.

Wydruk