Urząd Stanu Cywilnego

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Urząd Stanu Cywilnego
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 260
    usc@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


USC-X
Rejestracja i odtworzenie aktu stanu cywilnego

Podstawa prawna: art. 99 i art. 109 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. "Wniosek o rejestrację/odtworzenie aktu urodzenia"(USC-7)*
    lub
    "Wniosek o rejestrację/odtworzenie aktu małżeństwa"(USC-8)*
    albo
    "Wniosek o rejestrację/odtworzenie aktu zgonu"(USC-9)*.

    * niepotrzebne skreślić

  2. Załączniki:
    • dokument stwierdzający dane zdarzenie, jeżeli wydany jest w języku obcym wymagane jest tłumaczenie przysięgłe,
    • zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg,
    • posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtworzonym akcie,
    • zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście i Łódź-Śródmieście o niefigurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te Urzędy - w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju.
  3. Do wglądu:
    • dokument stwierdzający tożsamość.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

  • za odpis zupełny aktu stanu cywilnego po dokonaniu odtworzenia - 39 zł.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. UWAGI:

Sprawy załatwia się w:

  • USC Szczecin w pokoju 211, tel. (91) 42 45 264,
  • Urząd Stanu Cywilnego – Filia ul. Rydla 39/40, pok. 21, tel. 91 462 95 55 lub 91 463 74 17

Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk