przejdź do treści

Urząd Stanu Cywilnego

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Urząd Stanu Cywilnego
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 260
  usc@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


USC-XIII
Dokonanie zmiany imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia

Podstawa prawna: art. 51 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Oświadczenie o zmianie imienia (imion).
 2. Do wglądu:
  • dokumenty tożsamości obojga rodziców.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa - 11,00 zł.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

 1. Sprawy załatwia się w pokoju 211a, tel. (91) 42 45 252 lub Urząd Stanu Cywilnego – Filia ul. Rydla 39/40, pok. 21, tel. 91 462 95 55 lub 91 463 74 17
 2. Rodzice zainteresowani zmianą imienia (imion) dziecka mogą jedynie w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć Kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion).
udostępnił: Urząd Stanu Cywilnego, wytworzono: 2016/04/06, odpowiedzialny/a: Karol Lipiński, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2017/10/25 11:45:40
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2017/10/25 11:45:40  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/09/11 11:49:12  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/07/31 10:12:13  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/03/02 09:09:30  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/12/28 08:53:47  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/12/27 09:06:59  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/04/06 09:55:51  nowa pozycja 

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk