Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 630, fax +48 91 42 45 627
  wgkios@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WGKiOŚ-LIV
Organizowanie imprez handlowych na wolnym powietrzu

Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432). Uchwała Nr XXIII/276/96 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 27 maja 1996 r. w sprawie organizowania na terenie miasta Szczecina imprez handlowych na wolnym powietrzu.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o zorganizowanie imprezy handlowej na wolnym powietrzu" (WGKiOŚ-39).
 2. Załączniki:
  • mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją (mapę można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Odrowąża 1),
  • opinia właściwej Rady Osiedla,
  • tytuł prawny do zajmowanego terenu (np. umowa najmu, dzierżawy).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGKiOŚ).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Zgoda udzielana jest przez Prezydenta Miasta.
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w delegaturze Wydziału (Biuro Obsługi Interesantów - sala 62, stanowisko 42).

Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk