Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXXVI
Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 j.t. ze zm.). Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne” (BOI-78).

II.OPŁATY:

Opłata administracyjna wnoszona przed odbiorem dokumentu:

• za zmianę zaświadczenia polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, oraz po zwróceniu dotychczasowych dokumentów - w kwocie 25 zł,
• za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zmiany tego zaświadczenia - w kwocie 10 zł (dotyczy wypisów w ilości wydanej przed zmianą),
• za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego - w kwocie 100 zł (dotyczy wypisów w ilości, o którą zwiększyła się ilość pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia),
• za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku utraty wpisu przez przedsiębiorcę - w kwocie 100 zł.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

Zmiana ilości pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia w każdym wypadku powoduje konieczność zmiany treści zaświadczenia.


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/11/04, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/05/07 10:11:26
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2019/05/07 10:11:26  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/03/23 11:33:43  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/01/21 11:56:22  modyfikacja wartości 
Konrad Batogowski  2018/01/18 09:32:25  modyfikacja wartości 
Konrad Batogowski  2018/01/18 09:27:43  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2018/01/08 08:34:16  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 10:26:56  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/01/17 14:59:40  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/11/04 09:06:36  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/11/04 08:57:47  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk