Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CIX
Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Podstawa prawna: art. 19 i 20 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A/B*” (BOI-6) – dodatkowe informacje w pkt VI UWAGI.
2. Załączniki:
a) kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
b) „Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców” (BOI-7),
c) pisemna informacja dotycząca miejsca zamieszkania, w której należy wykazać, że Szczecin stanowi centrum życiowej aktywności i w nim koncentrują się interesy osobiste i majątkowe oraz dokumenty potwierdzające zamieszkanie, np. umowa najmu lokalu, rachunki za media, potwierdzenie złożenia zeznania podatkowego, deklaracji dot. wywozu śmieci – dodatkowe informacje w pkt 2 w cz. VI UWAGI.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku organ wydaje decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Na decyzję służy skarga do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem prezydenta miasta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI.UWAGI:

1. Informacja dotycząca wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A/B (BOI-6).
Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich.
Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Organ przed wydaniem decyzji jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy (art. 20 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy). Brak wykazania zamieszkania w Szczecinie w sposób opisany w pkt 2c w cz. I „Wymagane dokumenty” spowoduje wydanie decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców.


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/11/03, odpowiedzialny/a: Lidia Matlak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/02/18 13:15:13
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2019/02/18 13:15:13  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2018/09/13 14:40:19  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2018/05/30 07:59:12  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2018/05/29 13:28:37  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/10/06 15:08:31  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/10/06 13:19:50  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/10/06 13:19:19  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 09:56:25  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/11/03 12:13:27  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk