Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CVI
Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej

Podstawa prawna: art.24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2018r. poz. 646 ze zm.), art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U z 2018r. poz. 647 ze zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Część CEIDG-1 wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG-1 (formularze i instrukcje dostępne na stronie CEIDG  prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki).

2. Do wglądu:
• ważny dowód osobisty lub ważny paszport.

3. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć kopię pełnomocnictwa (oryginał pełnomocnictwa do wglądu) i okazać do wglądu dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki są BEZPŁATNE.

Opłata skarbowa:
• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania poprawnego wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/11/03, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/04/18 14:40:44
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2019/04/18 14:40:44  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/04/18 14:21:40  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/03/23 11:30:27  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2018/04/27 09:34:26  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2018/04/27 09:27:41  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2018/01/05 10:26:27  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 09:53:37  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/03/01 14:34:26  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/01/09 09:47:59  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/11/16 13:28:08  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/06/08 12:55:16  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/02/17 10:48:04  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/12/02 10:47:55  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/12/02 10:10:42  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/11/03 11:53:30  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk