Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-XCI
Udostępnienie danych zgromadzonych w archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecin

Podstawa prawna: art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 ze zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecin w formie zaświadczenia” (BOI-43).

II.OPŁATY:

1. Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje w momencie złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
2. Opłata skarbowa:
- za zaświadczenie – 17,00 zł

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 7 dni za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Kancelarii – sala 62 BOI).

VI.UWAGI:

1. Uzyskanie ustnej informacji z archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecin jest bezpłatne.

2. Odbiór zaświadczenia może nastąpić w jednej z dwóch form:
- osobiście przez wnioskodawcę lub pełnomocnika (do wglądu dowód osobisty),
- za pośrednictwem poczty.
O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

W zaświadczeniu potwierdza się dane z wpisów, które nie zostały przekazane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), to jest dane:

a) o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r.,
b) o przedsiębiorcach, w zakresie informacji historycznych o wpisie w czasie, gdy organem ewidencyjnym był Prezydent Miasta Szczecin (do dnia przekazania wpisu do CEIDG - nie później niż do 31 grudnia 2011 r.).

Informacje są udostępniane wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku. We wniosku należy wskazać interes prawny lub przepis prawa, stanowiące podstawę do uzyskania informacji.


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/11/03, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/04/26 13:43:19
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2019/04/26 13:43:19  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/04/26 13:34:34  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/03/23 11:26:54  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2018/04/27 09:49:42  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2018/01/05 10:32:47  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/06/28 11:42:45  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 09:38:25  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/01/09 10:00:00  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/11/16 13:31:52  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/12/02 10:04:38  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/11/03 10:03:55  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk