Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXXXI
Egzamin w zakresie wykonywania przewozu osób taksówką

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 j.t. ze zm.). Uchwała Nr XXXVI/1084/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r. poz. 393).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o przystąpienie do egzaminu w zakresie wykonywania przewozu osób taksówką” (BOI-82).

2. Załączniki:
• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką uwzględniającego zagadnienia topografii i prawa miejscowego Gminy Miasto Szczecin,
• dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

II.OPŁATY:

Opłata administracyjna:
• za egzamin – 100 zł.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewu należy załączyć do wniosku) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 2 miesięcy.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć nie później niż 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca nie zostanie dopuszczony do egzaminu.
2. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem egzaminowania i pracy komisji egzaminacyjnej stanowiącym załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/1084/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami.
3. Osoby, które nie posiadają nadanego numeru PESEL wpisują rodzaj i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość.


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/11/04, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/05/07 10:12:23
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2019/05/07 10:12:23  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/03/23 11:34:38  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/01/22 07:46:18  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/01/21 11:59:13  modyfikacja wartości 
Konrad Batogowski  2018/01/18 09:31:27  modyfikacja wartości 
Konrad Batogowski  2018/01/18 09:25:52  modyfikacja wartości 
Konrad Batogowski  2018/01/18 09:23:55  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2018/01/08 08:43:13  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 10:31:15  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/01/17 14:25:32  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/11/04 09:39:34  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk