Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXXXIII
Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (niepowodująca rozszerzenia zakresu działalności regulowanej)

Podstawa prawna: art. 28 ust. 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 341). Część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o zmianę danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (niepowodującą rozszerzenia zakresu działalności regulowanej)” (BOI-85).

2. Załączniki:
• pełnomocnictwo i dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej – w przypadku działania przez pełnomocnika,
• dotychczasowe zaświadczenie o dokonaniu wpisu – w przypadku, gdy zmiana danych wpisanych do rejestru powoduje zmianę zaświadczenia (np. zmiana oznaczenia lub siedziby przedsiębiorcy, adresu ośrodka, zmniejszenia zakresu szkolenia).

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewu należy załączyć do wniosku) na prowadzony w Banku PKO BP S.A. rachunek bankowy Gminy Miasto Szczecin: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

7 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Organ dokonuje zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.
2. W przypadku, gdy zmiana danych wpisanych do rejestru powoduje zmianę zaświadczenia organ wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/11/04, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/04/10 10:47:35
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2019/04/10 10:47:35  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/03/23 11:35:01  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 10:36:06  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/09/22 12:21:47  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/11/04 10:00:10  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk