Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-XCIX
Wydanie wtórnika uprawnienia do wykonywanie transportu drogowego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 j.t. ze zm.). Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie wtórnika uprawnienia do wykonywania transportu drogowego” (BOI-53).

2. Załączniki:
• dokumenty potwierdzające fakt utraty uprawnienia na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy w przypadku podania takich okoliczności we wniosku.

II.OPŁATY:

Opłata administracyjna za wydanie wtórnika uprawnienia – wnoszona przed odbiorem dokumentu:
• w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy – w wysokości 10 % najwyższej opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie uprawnienia,
• w innych przypadkach - w wysokości 25 % najwyższej opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie uprawnienia.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii.


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/11/03, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/05/07 10:13:20
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2019/05/07 10:13:20  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/03/23 11:28:59  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/01/21 11:49:31  modyfikacja wartości 
Konrad Batogowski  2018/01/18 09:41:10  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2018/01/08 08:39:59  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 09:48:08  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/01/17 14:28:05  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/11/03 11:20:06  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk