Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXV
Zawieszenie wykonywania transportu drogowego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 j.t.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie zawieszenia wykonywania transportu drogowego (Dz. U. z 2010 r. Nr 187, poz. 1255).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego” (BOI-40).
2. Załączniki:
• wypisy z licencji na krajowy transport drogowy w liczbie odpowiadającej ilości pojazdów, którymi zaprzestano wykonywania przewozów,
• licencja – w przypadku zawieszenia działalności taksówkowej lub spedycyjnej.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Wymagany jest komplet dokumentów.
2. Zgłoszenia zawieszenia należy dokonać nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia.
3. Maksymalny okres zawieszenia do 12 miesięcy.
4. Zwrot części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji następuje, w przypadku zawieszenia działalności na okres powyżej 3 miesięcy, w sposób wskazany przez przedsiębiorcę we wniosku.
5. W przypadku, gdy koszt przekazu pocztowego przewyższa przysługującą kwotę zwrotu, odbiór należności następuje w Kasie Urzędu.


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/11/03, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/03/23 11:31:44
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2019/03/23 11:31:44  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/01/21 11:53:29  modyfikacja wartości 
Konrad Batogowski  2018/01/18 09:34:01  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2018/01/08 08:35:03  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 10:03:26  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/01/17 14:15:20  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/11/03 13:09:37  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk