Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-LVI
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Podstawa prawna: art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.). § 16 ust. 2 i § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1."Zawiadomienie o zbyciu pojazdu" (BOI-33).
2.Załączniki
◦ kopia dowodu sprzedaży.
3.Do wglądu:
◦ dokument tożsamości właściciela,
◦ pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu, kartą płatniczą - przy okienku (podczas załatwiania sprawy) lub przelewem (dowody wpłat/przelewów z wpisanym w tytule wpłaty/przelewu rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym należy załączyć do wniosku) na prowadzony w Banku PKO BP S.A. rachunek bankowy Gminy Miasto Szczecin: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Na właścicielu pojazdu ciąży obowiązek zgłoszenia faktu sprzedaży pojazdu w Urzędzie Miasta Szczecin w terminie 30 dni od dnia dokonania transakcji sprzedaży pojazdu, niezależnie od tego czy nabywca zarejestrował ww. pojazd.
2. Zgłoszenie sprzedaży nie jest równoznaczne z pojęciem wyrejestrowania.
3. Jeżeli wnioskodawca nie potrzebuje potwierdzenia urzędowego o zgłoszeniu sprzedaży na kopii dokumentu sprzedaży, wówczas dopuszczalne jest przesłanie pocztą zawiadomienia o zbyciu pojazdu wraz z kopią dokumentu sprzedaży.
4. Wszelkie dokumenty załączane do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, załącza się w ORYGINALE.
5. Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/08/28, odpowiedzialny/a: Lidia Matlak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2018/12/05 12:40:45
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2018/12/05 12:40:45  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/06/28 10:50:59  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 08:48:38  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/09/06 08:43:38  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/05/25 09:16:30  modyfikacja wartości 
Konrad Batogowski  2016/02/10 12:50:39  modyfikacja wartości 
Konrad Batogowski  2016/02/10 12:45:34  modyfikacja wartości 
Tomasz Czerniawski  2015/12/17 09:14:31  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/08/28 09:49:39  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk