Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXXV
Zgłoszenie zmian w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 j.t. ze zm.). Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Zgłoszenie zmian w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką” (BOI-77).

2. Załączniki:
• stosownie do zaistniałych zmian wymagających udokumentowania.

II.OPŁATY:

Opłata administracyjna (wnoszona przed odbiorem licencji) za zmianę treści licencji udzielonej na okres:
• od 2 do 15 lat - 20 zł,
• powyżej 15 do 30 lat - 25 zł,
• powyżej 30 do 50 lat – 30 zł.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (odwołanie składa się w Kancelarii).

VI.UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii.


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/11/04, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/05/07 10:11:04
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2019/05/07 10:11:04  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/03/23 11:33:30  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/01/21 11:55:49  modyfikacja wartości 
Konrad Batogowski  2018/01/18 09:35:15  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2018/01/08 08:32:43  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 10:26:15  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/01/17 14:19:09  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/11/04 08:53:29  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk