Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-XCVIII
Zaświadczenie na przewóz drogowy na potrzeby własne

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 j.t. ze zm.). Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne” (BOI-51).

2. Załączniki:
• „Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców” (BOI-47),
• „Wykaz pojazdów” (BOI-49),
• kserokopia umowy spółki cywilnej (w przypadku, gdy wniosek składany jest przez wspólników spółki cywilnej chcących uzyskać wspólną licencję).

3. Do wglądu:
• oryginały kserokopii przedłożonych dokumentów.

II.OPŁATY:

Opłata administracyjna - wnoszona przed odbiorem dokumentu:
• za wydanie zaświadczenia – 500 zł,
• za wydanie wypisu z zaświadczenia – 100 zł.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interestantów, wytworzono: 2015/11/03, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/05/07 10:15:32
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2019/05/07 10:15:32  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/03/23 11:28:46  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/01/21 11:49:04  modyfikacja wartości 
Konrad Batogowski  2018/01/18 09:40:18  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2018/01/08 08:30:52  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 09:46:54  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/01/17 14:48:13  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/01/17 14:45:38  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/11/03 11:14:20  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk