przejdź do treści

Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-V
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonane w formie dokumentu elektronicznego

Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt 2, ust. 3 i ust. 5, art. 33, art. 34 ustawy dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1852.)

Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub z miejsca pobytu czasowego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego.
Formularz musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub certyfikatu podpisu osobistego lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP (§5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego). Formularz winien być przesłany do organu gminy, w której ma nastąpić wymeldowanie.

http://epuap.gov.pl
boi@um.szczecin.pl

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony formularz "ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO / NOTIFICATION OF A CHANGE OF PERMANENT RESIDENCE" lub "ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO / NOTIFICATION OF A CHANGE OF TEMPORARY RESIDENCE" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).

2. Organ dokonujący wymeldowania wydaje osobie urzędowe poświadczenie odbioru.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interestantów, wytworzono: 2015/06/17, odpowiedzialny/a: Lidia Matlak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2017/05/16 13:44:22
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2017/05/16 13:44:22  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 08:00:42  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/12/07 15:03:12  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/06/17 08:42:19  nowa pozycja 

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk