Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-LXXXIX
Wydawanie odpisów decyzji o wykreśleniu z ewidencji

Podstawa prawna: art. 73 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 ze zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie odpisu decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej dotyczącej działalności zakończonej przed 1 lipca 2011 r.” (BOI-41).
2. Do wglądu:
• dowód osobisty osoby ubiegającej się o wydanie odpisu.

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za wydanie odpisu - 5,00 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

Odbiór odpisu może nastąpić w jednej z dwóch form:
• osobiście przez wnioskodawcę,
• za pośrednictwem poczty.

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

* W zakresie pozostałych decyzji urząd nie jest właściwy. Od 1 stycznia 2012 r. informacje o przedsiębiorcach, w tym również wykreślonych, którzy zakończyli działalność gospodarczą od 1 lipca 2011 r. są udostępniane internetowo na stronie ceidg.gov.pl poprzez wyszukiwarkę przedsiębiorców.


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/11/03, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/03/23 11:26:28
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2019/03/23 11:26:28  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2018/04/27 09:29:17  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/06/28 11:41:55  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 09:36:17  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/11/03 09:46:35  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk