Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-LXXXIX
Wydawanie kopii / uwierzytelnionej kopii akt sprawy

Podstawa prawna: art. 73 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie kopii / uwierzytelnionej kopii* z akt sprawy” (BOI-41).
2. Do wglądu:
- dowód osobisty osoby ubiegającej się wydanie dokumentu,
- pełnomocnictwo w przypadku gdy sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika wnioskodawcy

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
- za wydanie uwierzytelnionej kopii - 5,00 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony,
- za ewentualne pełnomocnictwo – 17 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania kopii/uwierzytelnionych kopii akt sprawy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 7 dni za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Kancelarii – sala 62 BOI).

VI.UWAGI:

Odbiór może nastąpić w jednej z dwóch form:
- osobiście przez wnioskodawcę,
- za pośrednictwem poczty.
O formie odbioru decyduje wnioskodawca.


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/11/03, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/04/30 11:32:39
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2019/04/30 11:32:39  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/03/23 11:26:28  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2018/04/27 09:29:17  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/06/28 11:41:55  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 09:36:17  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/11/03 09:46:35  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk