Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-LXXXVIII
Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Podstawa prawna: art. 15 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 2 art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ( Dz. U. z 2018 r. poz. 647).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Część CEIDG-1 wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG-1.
2. Załączniki:
• pozostałe części wniosku CEIDG-1, tj. CEIDG-MW, CEIDG-RB, CEIDG-RD, CEIDG-POPR, CEIDG-PN, CEIDG-SC – w zależności od sytuacji wg instrukcji wypełniania wniosku CEIDG-1.
(formularze i instrukcje dostępne na stronie CEIDG prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki)

3. Do wglądu:
• ważny dowód osobisty lub ważny paszport.

4. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć kopię pełnomocnictwa (oryginał pełnomocnictwa do wglądu) i okazać do wglądu dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki są BEZPŁATNE.

Opłata skarbowa:

• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania poprawnego wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/11/03, odpowiedzialny/a: Lidia Matlak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2018/04/27 09:44:30
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2018/04/27 09:44:30  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2018/01/05 10:30:05  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 09:34:49  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/03/01 15:07:51  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/03/01 14:52:06  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/01/09 09:55:59  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/11/16 13:25:21  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/06/08 12:51:15  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/02/17 10:49:44  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/12/02 10:36:14  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/12/02 10:13:47  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/11/03 09:32:17  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk