Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-C
Wygaszenie uprawnienia do wykonywania transportu drogowego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 j.t. ze zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia do wykonywania transportu drogowego” (BOI-54).
2. Załączniki:
• oryginał uprawnienia wraz z wypisami.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni w przypadku zawiadomienia o zrzeczeniu. Do 90 dni w przypadku postępowań wszczętych z urzędu.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku wydania decyzji stwierdzającej wygaszenie uprawnienia odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

1. Przedsiębiorca nie może zrzec się uprawnienia do wykonywania transportu drogowego w przypadku wszczętego postępowania w sprawie cofnięcia ww. uprawnienia.
2. Przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie zwrócić uprawnienie wraz z wydanymi wypisami, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wygaszeniu ww. uprawnienia stała się ostateczna.


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/11/03, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/10/16 09:51:18
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2019/10/16 09:51:18  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/05/07 10:04:53  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/03/23 11:29:15  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/01/21 11:51:00  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/01/21 11:50:35  modyfikacja wartości 
Konrad Batogowski  2018/01/18 09:36:07  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2018/01/08 08:36:17  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 09:48:51  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/01/17 13:57:31  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/11/03 11:25:21  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk