Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 559, fax +48 91 42 45 586
  wuiab@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WUiAB-XXV
Opinia dotycząca estetyki i ładu przestrzennego

Podstawa prawna: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 778). Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o wydanie opinii dotyczącej estetyki i ładu przestrzennego" (WUiAB-26).
 2. Załączniki:
  • 1 egz. - mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, z zaznaczeniem obiektu lub obszaru objętego wnioskiem wraz z podstawowym wymiarowaniem [m] dotyczącym obiektu oraz jego odleglości od obiektów istniejących w najbiższym otoczeniu,
  • 1 egz. - projekt pokazujący w formie graficznej i opisowej elementy objęte wnioskiem,
  • inne załączniki związane z wnioskiem.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej (WUiAB).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk