przejdź do treści

Pełnomocnicy PM

Prezydent Miasta | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Miszczuk Rafał  Pełnomocnik ds. Wyborów    Dyrektor Biura   107   91 4245229
Dymek Marek  Pełnomocnik Prezydenta ds. Społeczeństwa Informacyjnego   Zastępca Dyrektora Wydziału   235 - 208   91 4245719
Kaczmarczyk Michał  Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Systemu Zarządzania Jakością   Zastępca Dyrektora Biura   169   91 4245020
Sygit Urszula  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych   Kierownik Biura   231   91 4245695
Loga Tomasz   Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwoju Systemu Komunikacji Rowerowej   Pełnomocnik PM   51   kom. 500669403, 91 4245446
Piasecka Aleksandra  Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. współpracy międzynarodowej Gminy Miasto Szczecin   Główny Specjalista   2   91 4245359

Wydruk