Pełnomocnicy PM

Prezydent Miasta | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Berczyński Stefan  Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. szkolnictwa wyższego   Pełnomocnik PM   165A   91 4245021
Ilnicka-Mądry
Maria 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. zdrowia   Pełnomocnik PM   113   91 4245201
Miszczuk Rafał  Pełnomocnik ds. Wyborów    Dyrektor Biura   107   91 4245229
Stempiński Szczepan  Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. bezpieczeństwa   Pełnomocnik PM   113   91 4245201
Kaczmarczyk Michał  Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Systemu Zarządzania Jakością   Zastępca Dyrektora Biura   169   91 4245020
Sygit Urszula  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych   Kierownik Biura   231   91 4245695

Wydruk