Filia UM

Nr Nazwisko i imię Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko Pokój, sala Telefon
1 Zimmer Jolanta Biuro Obsługi Interesantów   Zastępca Dyrektora Biura pok.7 91 462 96 05 wew. 1300
2 Adamowska Natalia Biuro Obsługi Interesantów Referat Spraw Obywatelskich Główny Specjalista sala20 91 462 96 03 wew.1307
3 Bartoszewicz Małgorzata Biuro Obsługi Interesantów Referat Spraw Obywatelskich Podinspektor sala20 91 462 96 03 wew.1307
4 Białoń Joanna Biuro Obsługi Interesantów Referat Spraw Obywatelskich Roboty Publiczne sala20 91 462 96 02 wew. 1306
5 Gozdalik Izabela Biuro Obsługi Interesantów Referat Komunikacji Roboty Publiczne sala20 91 462 96 06 wew. 1303
6 Kasy banku Bank PKO BP - Oddział 16 w Szczecinie (pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin)   Stanowiska PKO-Bank Polski   91 464 58 10 lub 11 
7 Kobiak Katarzyna Biuro Obsługi Interesantów Koordynator Sali Główny Specjalista pok.28 91 463 74 13 wew.7413
8 Leszczyńska Ewelina Biuro Obsługi Interesantów Referat Spraw Obywatelskich Inspektor sala20 91 463 74 14 wew. 7414
9 Łuczak Marek WGKiOŚ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Inspektor sala20 91 463 74 11 wew. 7411
10 Mach Beata Biuro Obsługi Interesantów Referat Spraw Obywatelskich Inspektor sala20 91 463 74 14 wew. 7414
11 Massalski Hubert Biuro Obsługi Interesantów Referat Komunikacji Głowny Specjalista sala20 91 462 96 06 wew. 1303
12 Mastalska Barbara Biuro Obsługi Interesantów Referat Komunikacji Inspektor sala20 91 464 18 74 wew. 1302
13 Mizak Małgorzata Wydział Księgowości Stanowiska ds. windykacji należności majątkowych gminy Inspektor sala20 91 464 18 76 wew. 1308
14 Nowowiejska-Wojciechowska Marzena Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów   Główny Specjalista sala20 91 464 18 75 wew.1301
15 Płotczyk Małgorzata Biuro Obsługi Interesantów Referat Spraw Obywatelskich Inspektor sala20 91 462 96 02 wew.1306
16 Rabiej-Gwadera Marlena Biuro Obsługi Interesantów Referat Komunikacji Podinspektor sala20 91 462 96 07 wew. 1304
17 Sobolewska Ewa Urząd Stanu Cywilnego USC - Filia Główny Specjalista/Z-ca Kierownika USC pok.21 91 463 74 17 wew. 7417
18 Stasiak Aleksandra Biuro Obsłufgi Intersantów Referat Działalności Gospodarczej Główny Specjalista sala20 91 463 74 12 wew.7412
19 Steinmetz Małgorzata Biuro Obsługi Interesantów Referat Spraw Obywatelskich Inspektor sala20 91 463 74 14 wew.7415
20 Szczęśniak Włodzimierz Biuro Obsługi Interesantów Referat Komunikacji Inspektor sala20 91 462 95 54 wew.1315
21 Szwal Katarzyna Urząd Stanu Cywilnego USC - Filia Podinspektor pok.21 91 462 95 55 wew. 1316
22 Szyndlarewicz Anna Biuro Obsługi Interesantów Referat Komunikacji Podinspektor sala20 91-464 18 74 wew. 1302
23 Wachowska Barbara Biuro Obsługi Interesantów Referat Komunikacji Główny Specjalista sala20 91 462 95 54 wew. 1315
24 Wąsiewicz-Kotas Małgorzata Biuro Obsługi Interesantów SEKRETARIAT/informacja Filii UM (e-mail: filia@um.szczecin.pl) Główny Specjalista sala20 91 462 84 73 wew.1310 91 462 96 01 fax
25 Zdanowska Żaneta Biuro Obsługi Interesantów BOI Informacja,Kancelaria Inspektor sala20 91 462 71 72 wew.1309


Wydruk