Jednostki Organizacyjne UM

Prezydent Miasta | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Lp. Nazwa Jednostki Symbol Jednostki
Biuro Dialogu Obywatelskiego BDO  
Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych BOIN  
Biuro ds. Zamówień Publicznych BZP  
Biuro Geodety Miasta BGM  
Biuro Informacji Publicznej BIP  
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych BIiRO  
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków BMKZ  
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów BMRK  
Biuro Nadzoru Właścicielskiego BNW  
10  Biuro Obsługi Interesantów BOI  
11  Biuro Obsługi Urzędu BOU  
12  Biuro Prawne BP  
13  Biuro Prezydenta Miasta BPM  
14  Biuro Rady Miasta BRM  
15  Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa BSiMSP  
16  Biuro Strategii BS  
17  Inspektor Ochrony Danych IOD  
18  Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy Sp. P. KRP  
19  Pełnomocnicy PM poza strukturą Wydziałów PELNOMOCNICY  
20  Portiernia UM P  
21  Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa KASA PKZP  
22  Prezydent Miasta, Zastępcy PM, Sekretarz i Skarbnik KPM  
23  Służba BHP - Samodzielne stanowisko pracy BHP  
24  Urząd Stanu Cywilnego USC  
25  Wydział Egzekucji Administracyjnej WEA  
26  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska WGKiOŚ  
27  Wydział Informatyki WInf  
28  Wydział Inwestycji Miejskich WIM  
29  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego WKiAW  
30  Wydział Księgowości WKs  
31  Wydział Kultury WK  
32  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości WMiRSPN  
33  Wydział Organizacyjny WO  
34  Wydział Oświaty WOś  
35  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych WPiOL  
36  Wydział Sportu WS  
37  Wydział Spraw Społecznych WSS  
38  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej WUiAB  
39  Wydział Zarządzania Finansami Miasta WZFM  
40  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności WZKiOL  
41  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami WZiON  

Wydruk