Kierownicy Jednostek

Prezydent Miasta | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Lp. Nazwisko i imię Nazwa Jednostki Stanowisko Pokój Telefon
Gwiazdowska Małgorzata  Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków   Miejski Konserwator Zabytków     91 4245654
Jarosz-Walas
Agnieszka 
Biuro Prawne   p.o. Kierownik Biura     91 4245755
Jurczak Katarzyna  Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa   Kierownik Biura     91 4245911
Kaczmarek Longina  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów   Miejski Rzecznik Konsumentów     91 4245217, 91 4245135, fax 91 4223779
Kalina-Dzwonkowska
Anna 
Biuro Informacji Publicznej   Kierownik Biura     91 4351270
Sieradzki Andrzej  Straż Miejska   Naczelnik Oddziału     91 4427636
Sygit Urszula  Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych   Kierownik Biura     91 4245695
Bargiel Małgorzata  Straż Miejska   Główny Księgowy     91 4427616
Bilicki Arkadiusz  Straż Miejska   Zastępca Naczelnika Oddziału     91 4427634
10  Biwan Barbara  Straż Miejska   Kierownik Referatu     tel./fax 91 4427612
11  Bolek Tadeusz  Straż Miejska   Kierownik Referatu     91 4427603
12  Dolot Krzysztof  Straż Miejska   Kierownik Referatu     fax 91 4427629, 91 4427600/601
13  Kosior Lesław  Straż Miejska   Naczelnik Oddziału     91 4427624
14  Kromski Grzegorz  Straż Miejska   Naczelnik Oddziału     91 4427634
15  Marzec Robert  Straż Miejska   Naczelnik Oddziału     91 4427632
16  Mełech Grzegorz  Straż Miejska   p.o. Kierownik Referatu     91 4427630
17  Ogrodniczak Tadeusz  Straż Miejska   Zastępca Kierownika Referatu     91 4427603
18  Panecki Andrzej  Straż Miejska   Kierownik Referatu, Stanowisko ds. BHP i PPOŻ.     tel./fax 91 4427621
19  Piechowiak Arkadiusz  Straż Miejska   Zastępca Naczelnika Oddziału     91 4427624
20  Woźniak Magdalena  Straż Miejska   Kierownik Referatu     91 4427623
21  Żywczyńska Angelika  Straż Miejska   Zastępca Naczelnika Oddziału     91 4427632


Wydruk