Urząd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
e-mail do Biura Obsługi Interesantów  

Wydział Oświaty

WOś-V Przyznanie dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin

WOś-V
PRZYZNANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH: PRZEDSZKOLI, INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA SZCZECIN

Podstawa prawna: art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.). Uchwała Nr XXXVI/1069/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony przez osobę fizyczną lub osobę prawną wniosek:

 1. "Wniosek o udzielenie dotacji na rok ………" (WOś-5).
 2. "Wniosek o udzielenie dotacji na rok ............ (przeznaczony dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z pominięciem wczesnego wspomagania rozwoju)" (WOś-5a).

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Prezydent Miasta Szczecin do końca roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, na podstawie złożonych wniosków, ustala listę dotowanych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z uwzględnieniem planowanej liczby uczniów/wychowanków w formie zarządzenia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Oświaty (WOś).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Miejsce złożenia wniosku – w Kancelarii na sali 62 w Biurze Obsługi Interesantów.
 2. Warunkiem otrzymania przedmiotowej dotacji jest złożenie wniosku przez osobę prowadzącą szkołę lub placówkę niepubliczną nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
 3. Ustalenie i rozliczenie dotacji odbywa się na podstawie:
  • "Miesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów" (WOś-5b),
  • "Miesięcznej informacji o aktualnej liczbie usług przeprowadzonych przez poradnię (przeznaczonej dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z pominięciem wczesnego wspomagania rozwoju)" (WOś-5c),
  • "Rocznego rozliczenia otrzymanej w …… roku dotacji" (WOś-5d),
  • "Rocznego rozliczenia otrzymanej w …… roku dotacji (przeznaczonego dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z pominięciem wczesnego wspomagania rozwoju)" (WOś-5e).
Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
  statystyki serwisu  STATYSTYKApowrót do poprzedniej strony  COFNIJdruk treści strony  DRUKUJ
logo Unii Europejskiej
© Urząd Miasta Szczecin. Portal eurzad.szczecin.pl jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.
Projekt współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu. Kontakt: boi@um.szczecin.pl
logo ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego