Wydział Spraw Obywatelskich

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-VIII
Udostępnianie danych jednostkowych (osobowo-adresowych) z rejestru mieszkańców Szczecina lub rejestru PESEL

Podstawa prawna: art. 46 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018r. poz. 1382 ze zm.); § 1 pkt 1 i 4, § 2, § 3 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2523 ze zm.); § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482); art. 1 ust. 1 pkt 2, załącznik cz. IV kol. 3 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Wypełniony „Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL”.
2.Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (np. wezwanie sądu do uzupełnienia braków, wezwanie komornika, wezwanie do zapłaty).
3.Wykazanie interesu faktycznego (udostępnienie danych następuje pod warunkiem uzyskania zgody osoby, o której dane wystąpił wnioskodawca).
4. Dowód dokonania opłaty.
5. Dowód osobisty lub paszport (do wglądu – w przypadku składania wniosku w urzędzie).
6. Pisemne pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika.

II.OPŁATY:

1. Opłata za udostępnienie danych jednostkowych (dotyczy 1 osoby) - 31 zł.
Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty za udostępnianie danych osobowych w Banku PKO BP S.A: 52 1020 4795 0000 9602 0277 8512.
2. Opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo - 17 zł.
Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

SWIFT CODE (dla osób wpłacających z zagranicy) – BPKOPLPW.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Udostępnienie danych następuje w terminie do 30 dni. W przypadku kiedy nie zostaną spełnione warunki określone w przepisach następuje odmowa udostępnienia danych w drodze decyzji administracyjnej.
2. Wniosek można złożyć bezpośrednio w Wydziale Spraw Obywatelskich, przesłać drogą korespondencyjną lub drogą elektroniczną (ePUAP - adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej - /umszczecin/skrytka). Wniosek złożony w postaci dokumentu elektronicznego musi być podpisany podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, osobistym lub zaufanym.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia danych wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk