Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 528, fax +48 91 42 45 548
    wmir@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WMiRSPN-XVII
Wgląd i wydanie kserokopii dokumentów

Podstawa prawna: art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
 

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wgląd i wydanie kserokopii dokumentów właściciela/wieczystego użytkownika nieruchomości” (WMiRSPN-12)

II.OPŁATY:

1. Wysokość opłat za nośniki na których udostępniana jest informacja w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:
a) koszt kserokopii/wydruku:
• czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,10 zł/odbitka,
• czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,30 zł/odbitka,
b) koszt kserokopii/wydruku:
• kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,30 zł/odbitka,
• kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,70 zł/odbitka,
c) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,20 zł.

2. Opłaty pobierane za kserokopię wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości (WMiRSPN).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk