Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-XL
Proporcjonalne naliczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w związku ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (dotyczy umów zawartych przed dniem 23 sierpnia 2017 roku)

Podstawa prawna: art. 238 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), art. 71 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), art. 29 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1916 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek o proporcjonalne naliczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w związku ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (dotyczy umów zawartych przed dniem 23 sierpnia 2017 r.)” (WZiON-31).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Procedura obowiązuje w stosunku do umów zawartych przed dniem wejścia w życie art. 71 ust.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) tj. przed dniem 23 sierpnia 2017 roku.
2. Opłata roczna w przypadku zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu jest liczona proporcjonalnie na dzień wpływu aktu notarialnego do Sądu Rejonowego w Szczecinie X Wydziału Ksiąg Wieczystych.
3. Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami rozpatruje wniosek w części dotyczącej zasadności proporcjonalnego naliczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
4. Informacja o proporcjonalnym naliczeniu opłaty rocznej jest przekazywana do Wydziału Księgowości w celu rozliczenia wpłaconej kwoty i ewentualnego zwrotu w przypadku nadpłaconej opłaty w kasie Urzędu lub na konto wskazane we wniosku.


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk