Urząd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
ikonka e-mailikonka e-mail  

Wydział Oświaty


   WOś-V Przyznanie dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
WOś-V
PRZYZNANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH: PRZEDSZKOLI, INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA SZCZECIN

Podstawa prawna: art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.). Uchwała Nr XXXVI/1069/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony przez osobę fizyczną lub osobę prawną wniosek:

 1. "Wniosek o udzielenie dotacji na rok ………" (WOś-5).
 2. "Wniosek o udzielenie dotacji na rok ............ (przeznaczony dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z pominięciem wczesnego wspomagania rozwoju)" (WOś-5a).

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Prezydent Miasta Szczecin do końca roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, na podstawie złożonych wniosków, ustala listę dotowanych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z uwzględnieniem planowanej liczby uczniów/wychowanków w formie zarządzenia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Oświaty (WOś).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Miejsce złożenia wniosku – w Kancelarii na sali 62 w Biurze Obsługi Interesantów.
 2. Warunkiem otrzymania przedmiotowej dotacji jest złożenie wniosku przez osobę prowadzącą szkołę lub placówkę niepubliczną nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
 3. Ustalenie i rozliczenie dotacji odbywa się na podstawie:
  • "Miesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów" (WOś-5b),
  • "Miesięcznej informacji o aktualnej liczbie usług przeprowadzonych przez poradnię (przeznaczonej dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z pominięciem wczesnego wspomagania rozwoju)" (WOś-5c),
  • "Rocznego rozliczenia otrzymanej w …… roku dotacji" (WOś-5d),
  • "Rocznego rozliczenia otrzymanej w …… roku dotacji (przeznaczonego dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z pominięciem wczesnego wspomagania rozwoju)" (WOś-5e).
Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Lista załączników:
  "Wniosek o udzielenie dotacji na rok ....…" (WOś-5)  [94 KB]
  "Wniosek o udzielenie dotacji na rok ....…" (WOś-5)  [126 KB]
  "Wniosek o udzielenie dotacji na rok ............ (przeznaczony dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z pominięciem wczesnego wspomagania rozwoju)" (WOś-5a)  [75 KB]
  "Wniosek o udzielenie dotacji na rok ............ (przeznaczony dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z pominięciem wczesnego wspomagania rozwoju)" (WOś-5a)  [110 KB]
  "Miesięczna informacja o aktualnej liczbie uczniów" (WOś-5b)  [96 KB]
  "Miesięczna informacja o aktualnej liczbie uczniów" (WOś-5b)  [120 KB]
  "Miesięczna informacja o aktualnej liczbie usług przeprowadzonych przez poradnię (przeznaczona dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z pominięciem wczesnego wspomagania rozwoju)" (WOś-5c)  [70 KB]
  "Miesięczna informacja o aktualnej liczbie usług przeprowadzonych przez poradnię (przeznaczona dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z pominięciem wczesnego wspomagania rozwoju)" (WOś-5c)  [109 KB]
  "Roczne rozliczenie otrzymanej w ...… roku dotacji" (WOś-5d)  [102 KB]
  "Roczne rozliczenie otrzymanej w ...… roku dotacji" (WOś-5d)  [123 KB]
  "Roczne rozliczenie otrzymanej w ...... roku dotacji (przeznaczone dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z pominięciem wczesnego wspomagania rozwoju)” (WOś-5e)  [72 KB]
  "Roczne rozliczenie otrzymanej w ...... roku dotacji (przeznaczone dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z pominięciem wczesnego wspomagania rozwoju)” (WOś-5e)  [110 KB]
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
  statystyka  STATYSTYKAcofnij  COFNIJdrukuj  DRUKUJ
logo Unii Europejskiej
© Urząd Miasta Szczecin. Portal eurzad.szczecin.pl jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.
Projekt współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu. Kontakt: boi@um.szczecin.pl
ikona ZPORR