panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi
Projekt wykazu osób wstępnie zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na mieszkania DLA GOSPODARSTW O NISKICH DOCHODACH
Nazwisko Imię Adres Punkty
ADAMCZYK   ANNA   Monte Cassino   17  
BIAŁAS   SYLWIA   Skwarna   17  
BISKUP   DOROTA   Langiewicza   17  
BRUSKI   SŁAWOMIR   Bolesława Śmiałego   17  
BRYŁKA   PATRYK   Lubeckiego   19  
BUGAŁA   EWELINA   Lubeckiego   20  
CHOJNACKA   BEATA   Górnośląska   20  
CICHOŃ-BAŃKOWSKA   KATARZYNA   Nasypowa   17  
CIEŚLAK   MACIEJ   Szafera   20  
CZERNIS   MAŁGORZATA   Sławomira   17  
CZYŻ   ANNA   Santocka   19  
FOKS   ZBIGNIEW   Racibora   22  
FUSZPANIAK   EDYTA   Janickiego   21  
GŁODKOWSKA   MARTA   Maciejewicza   21  
GŁOWACZ   MAŁGORZATA   Królowej Jadwigi   21  
GOŁĘBIEWSKI   TADEUSZ   Hryniewieckiego   19  
GÓRAL   EMILIA   Mickiewicza   19  
GRUSZKA   ELŻBIETA   Piaseczna   17  
HAŁAJKO   KRYSTYNA   Mickiewicza   19  
JABŁOŃSKA   EMILIA   Skwarna   17  
JAKUBOWSKI   HENRYK   Zamknięta – Schronisko   17  
KACZMAREK   MAGDALENA   Krzywoustego   17  
KARASIŃSKA-SZANDROCHA   MAŁGORZATA   Chopina   20  
KĘDZIORA   RAFAŁ   Lenartowicza   17  
KIEDROWICZ   IZABELA   Marynarska   17  
KUCZKOWSKI   MARIAN   Motorowa   17  
KULESZA   IWONA   Zagłoby   21  
ŁABRZYCKA   MAGDALENA   Małkowskiego   19  
MACIEJASZ   MONIKA   Pszenna   17  
MALISZ   BEATA   Cyryla I Metodego   17  
MAŁOWIEJSKA   BEATA   Wojska Polskiego   18  
MARKIEWICZ   TADEUSZ   Zamknięta   20  
MICHALIK   MAŁGORZATA   Sportowa   20  
MIKLIS   IWONA   Kaliny   20  
MISIAK   SYLWIA   Kujawska   17  
OLCZAK   DOROTA   Wojska Polskiego   18  
OLEŚKIEWICZ   JAN   Lubeckiego   17  
PAWLIK   BOGUSŁAW   Nehringa   20  
POWALSKI   ARKADIUSZ   Swarożyca   17  
RAKOCZY   ROMAN   Tczewska   21  
SAWA   MONIKA   Jana Kazimierza   17  
SIPKO   MONIKA   Uczniowska   19  
SMAKOWSKI   JERZY   Broniewskiego   17  
SMOLIŃSKI   MAREK   Zamknięta   20  
SOSULSKA   MONIKA   Grochowa   20  
STAWICKI   MATEUSZ   Mickiewicza   17  
STĘPNIEWSKA   KATARZYNA   Wielkopolska   17  
STOSIO   MAGDALENA   Piaseczna   17  
STRADEL   JOANNA   Św.Wojciecha   19  
STREŁKOWSKA-KOSMALA   JOANNA   Wojska Polskiego   17  
SZAFRAŃSKI   RYSZARD   Bezdomny   19  
SZARKO   EDYTA   Papieża Jana Pawła II   17  
SZCZUKO   KRYSTYNA   Jackowskiego   17  
SZYDŁOWSKA   EWA   Wyzwolenia   20  
TROCHIM   WANDA   Zamknięta   19  
TUSZYŃSKI   ADAM   Boh. Getta Warszawskiego   17  
WASIELEWSKI   ROMAN   Nehringa   17  
WÓDKA   ZDZISŁAW   Hryniewieckiego   19  
ZACHARZEWSKI   ZDZISŁAW   Nehringa   20  W terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości projektów wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu, wnioskodawca ma prawo do zapoznania się z naliczoną punktacją i zgłoszenia uwag oraz zastrzeżeń, które będą opiniowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Uwagi oraz zastrzeżenia należy kierować listownie na adres Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych: ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin, lub składać na piśmie osobiście w siedzibie ZBiLK w Biurze Obsługi Klienta.

(Uwagi oraz zastrzeżenia przyjmowane są do 24 kwietnia 2013 r.)
Wydruk