Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BAM-VI
Odwołania i zażalenia w trybie postępowania

Podstawa prawna: art. 127 w związku z art. 129 i art. 141 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Odwołanie od decyzji” (BAM–4) lub „Zażalenie na postanowienie” (BAM–5).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przekazanie do właściwego organu odwołania lub zażalenia w terminie 7 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wojewoda Zachodniopomorski lub Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Biura Architekta Miasta (BAM) – zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji lub postanowieniu.

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

Na decyzję lub postanowienie wydane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego lub Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie służy stronie prawo wniesienia skargi (2 egzemplarze) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk