Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Architekta Miasta
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 43 51 183, fax +48 91 42 45 035
    bam@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BAM-VII
Prowadzenie spraw dot. wzniesienia (montażu)/rozbiórki (demontażu) i wzniesienia (montażu) w innej lokalizacji/rozbiórki (demontażu) POMNIKA/TABLICY PAMIĄTKOWEJ/AKCENTU RZEŹBIARSKIEGO w przestrzeni publicznej

Podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wzniesienie (montaż)/rozbiórkę (demontaż) i wzniesienie (montaż) w nowej lokalizacji/rozbiórkę (demontaż):

a) POMNIKA (BAM-6a),
b) TABLICY PAMIĄTKOWEJ (BAM-6b),
c) AKCENTU RZEŹBIARSKIEGO (BAM-6c),

na terenie nieruchomości Gminy Miasto Szczecin”.

2. Dokumenty potwierdzające poparcie społeczne dla wnioskowanej inicjatywy.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 90 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Architekta Miasta (BAM).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk