przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury dla osób z wadą słuchu

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH (w tym garaże)

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

Wypełnione formularze:

  1. IN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - podpisują wszyscy współwłaściciele
  2. ZN-1/A- Dane o nieruchomościach
  3. Jeżeli więcej niż 2 współwłaścicieli musisz dołączyć ZN-1/C

Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach

  1. zestawienie budowli podlegających opodatkowaniu albo oświadczenie o ich braku - opodatkowane tylko budowle związane z działalnością gospodarczą
  2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego np. własność, wieczyste użytkowanie, dzierżawę (uwaga oryginał do wglądu)

Jeżeli masz zwolnienia (np. grunt do 40 m2 pod „blaszak") musisz dołączyć ZN-1/B -Dane o zwolnieniach od podatku od nieruchomości Jeżeli masz garaż murowany nie ma zwolnień.

Gdzie załatwisz sprawę?
Zgłoszenie obowiązku podatkowego - zakup nieruchomości na rynku pierwotnym Urząd Miasta Szczecin Plac Armii Krajowej 1, sala BOI 62, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, a pozostałe sprawy bezpośrednio w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych /WPiOL/.

Jakie druki musisz wypełnić?

  1. informacja w sprawie podatku od nieruchomości- IN-1
  2. dane o nieruchomościach - ZN-1/A
  3. dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych itp.- ZN-1/C

Druki otrzymasz w Centralnej Informacji Urzędu Miasta BOI przed salą nr 62 albo w internecie na stronie Urzędu Miasta Szczecin eurzad.szczecin.pl

Kto może udzielić pomocy przy wypełnieniu druków?
Pomoc przy wypełnieniu wniosku otrzymasz w Centralnej Informacji Urzędu Miasta BOI przed salą nr 62.

Kolejne kroki w Urzędzie:
Przed wejściem do sali BOI nr 62 należy pobrać bilet z automatu dotykając na ekranie hasło POZOSTAŁE SPRAWY i następne hasło WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH. Bilet ma numer. Jak masz bilet to idziesz do sali BOI nr 62. Na sali czekasz na pokazanie się na tablicy świetlnej tego samego numeru co masz na bilecie i idziesz do stanowiska, lub bezpośrednio do Wydziału Podatków i Opłat Lokal­nych Urzędu Miasta.
Można również umówić się na spotkanie w Urzędzie Miasta na dzień i godzinę przez internet - eurzad.szczecin.pl
Jeżeli nie możesz przyjść do Urzędu można udzielić pełnomocnictwa. Za pełnomocnictwo pobierana jest opłata 17,00 zł. Pełnomocnictwa udzielone małźonkowi, dzieciom, rodzicom i rodzeństwu są zwolnione z opłaty.

Jaki dokument otrzymamy?
Decyzję otrzymasz pocztą. Na decyzję trzeba czekać do 2 miesięcy.

Czy od tej decyzji można się odwołać?
Odwołanie możesz złożyć do 14 dni od dnia w którym odebrałeś decyzję. Odwołanie złóż w UM Szczecin, my przekażemy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Czy musisz płacić za załatwienie tej sprawy?
Sprawa załatwiana jest bezpłatnie. Potem będziesz musiał zapłacić podatek.

Uwaga!
Jeżeli mieszkasz na Prawobrzeżu wniosek możesz złożyć w Filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 w godzinach od 7.30 do 15.30. Wniosek zostanie przekazany do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.