przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury dla osób z wadą słuchu

REJESTRACJA POJAZDU

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

 1. dokument kupna samochodu (dokument własności pojazdu, tj. umowa kupna,  faktura)
 2. dokument z opisem technicznym samochodu (tj. świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (dotyczy pojazdu nowego zakupionego w kraju),
 3. karta pojazdu, jeśli samochód ma (tzn. o ile taka karta została wydana)
 4. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (jeśli kupiłeś nowy samochód w sklepie, tego zaświadczenia nie trzeba)
 5. dowód rejestracyjny samochodu (gdy dowód został zgubiony lub skradziony to trzeba przynieść zaświadczenie z Urzędu w którym samochód był ostatnio zarejestrowany)
 6. polskie tablice rejestracyjne dla samochodu który był już rejestrowany w Polsce (jeśli pojazd był rejestrowany za granicą to trzeba przynieść zagraniczne tablice, jeżeli pojazd nie ma tablic - bo zostały skradzione, zgubione lub oddane, to trzeba napisać o tym oświadczenie)
 7. dokument o odprawie celnej (jeżeli kupiłeś samochód poza Unią Europejską) lub dokument potwierdzający zapłatę akcyzy ( jeśli kupiłeś nowy pojazd z salonu lub sprowadziłeś pojazd z terytorium Unii Europejskiej)

UWAGA:

W przypadku rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy przed dniem 01.01.2016 r. do wniosku o rejestrację należy załączyć dowód wpłaty opłaty recyklingowej w wysokości 500,00 zł. (wniesionej przez osobę, która zakupiła i przywiozła  pojazd na terytorium RP) na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej albo oświadczenie ( jeśli jest to nowy pojazd z salonu) o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji lub faktury zawierającej takie oświadczenie.

Do wglądu:

 

 • dowód  osobisty  (właściciela  pojazdu),
 • ubezpieczenie samochodu (polisa OC). Nowy samochód ze sklepu nie musi mieć przy rejestracji tej polisy, ale trzeba ją kupić tego samego dnia, co rejestracja

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, trzeba pokazać dodatkowo:

 1. zaświadczenie (wypis) z rejestru sądowego oraz nr REGON,
 2. zaświadczenie, że prowadzisz działalność gospodarczą (wpis do ewidencji działalności gospodarczej) lub umowę spółki.

Gdzie załatwisz sprawę?
Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 w Wydziale Spraw Obywatelskich (WSO), sala nr 62 BOI, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

Jakie druki musisz wypełnić i gdzie je znajdziesz?
Wypełniasz wniosek o „Rejestrację pojazdu". Otrzymasz wniosek w Centralnej Informacji Urzędu Miasta BOI przed salą nr 62 albo w internecie na stronie Urzędu Miasta Szczecin www.eurzad.szczecin.pl

Kto może udzielić pomocy przy wypełnieniu druków?
Pomoc przy wypełnieniu wniosku otrzymasz w Centralnej Informacji Urzędu Miasta BOI przed salą nr 62.

Kolejne kroki w Urzędzie:
Przed wejściem do sali BOI nr 62 trzeba pobrać bilet do rejestracji pojazdu z pulpitu stojącego przed salą BOI nr 62 (potrzebny twój numer PESEL). Bilet ma numer. Jak masz bilet to idziesz do sali BOI nr 62. Na sali czekasz na pokazanie się na tablicy świetlnej  tego samego numeru co masz na bilecie i idziesz do stanowiska.

Można  również   umówić  się   na  spotkanie   w  Urzędzie   Miasta  przez  internet: eurzad.szczecin.pl

Jeżeli nie możesz przyjść do Urzędu można udzielić pełnomocnictwa. Za pełnomocnictwo pobierana jest opłata w wysokości 17,00 zł. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, dzieciom, rodzicom i rodzeństwu są zwolnione z opłaty.

Jeśli Twój samochód jest wspólny, wniosek może złożyć każdy właściciel, ale trzeba mieć pełnomocnictwo od drugiego właściciela.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?
Jeśli masz wszystkie dokumenty od razu otrzymasz dowód tymczasowy na 30 dni i możesz jeździć samochodem. Na nowy dokument samochodu czekasz 30 dni.

Jeśli zostawisz w Urzędzie Miasta Szczecin swój adres e-mail lub nr telefonu komórkowego, otrzymasz od nas informację SMS, że dokument możesz odebrać.

Informację, czy dokument jest do odbioru można sprawdzić w internecie eurzad.szczecin.pl.

Jaki dokument otrzymasz?

 1. pozwolenia czasowe ważne 30 dni
 2. tablice rejestracyjne
 3. decyzję administracyjną

Czy od tej odpowiedzi można się odwołać?
Odwołanie możesz złożyć do 14 dni od dnia w którym odebrałeś decyzję. Odwołanie złóż w UM Szczecin, my przekażemy dalej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Musisz płacić za załatwienie tej sprawy?
Za załatwienie tej sprawy trzeba zapłacić w kasie Urzędu Miasta (na stanowisku w UM przekierują Cię do Banku/kasy w Urzędzie) lub na konto w banku lub za pomocą karty przy stanowisku obsługi. Jeśli płacisz w banku, przynieś dowód wpłaty.

Opłaty:
a)   tablice rejestracyjne:

 1. na samochód - 80,00 zł (2 tablice)
 2. na przyczepę - 40,00 zł (1 tablica)
 3. na motocykl - 40,00 zł (1 tablica)
 4. na motorower - 30,00 zł (1 tablica)

b) tablice indywidualne - 1 000,00 zł,
c) dowód rejestracyjny - 54,00 zł
d) pozwolenie czasowe - 13,50 zł lub 18,50 zł
e) komplet znaków legalizacyjnych - 12,50 zł
f) nalepka kontrolna - 18,50 zł (dla pojazdów Samochodowych z wyjątkiem motocykli)
g)  za wydanie dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
h) za wydanie pozwolenia czasowego - 0,50 zł
i)  za wydanie zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych - 0,50 zł
j)   za wydanie nalepki kontrolnej - 0,50 zł

Uwaga!
Jeżeli mieszkasz na Prawobrzeżu możesz załatwić sprawę w Filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 w godzinach od 7.30 do 15.30. Sprawę załatwisz tak samo jak w Urzędzie Miasta Szczecin.