przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Najczęściej zadawane pytania - sprzęt pływający

Na podstawie Art. 1. 1. Ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m z dnia 12 kwietnia 2018 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 1137, z 2019 r. poz. 1716 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m z dnia 17 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 763), Rozporządzenia ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 248). w Urzędzie Miasta Szczecin rejestruje się jednostki pływające o długości do 24 m, tj.:

1) statki morskie przeznaczone lub używane do uprawiania sportu lub rekreacji:
a) jachty rekreacyjne,
b) jachty komercyjne;

2) statki żeglugi śródlądowej przeznaczone lub używane do uprawiania sportu lub rekreacji lub połowu ryb:
a) jachty rekreacyjne,
b) jachty komercyjne,
c) jednostki pływające używane do połowu ryb.

Przepisów ustawy nie stosuje się do następujących jednostek pływających:

1) statków zarejestrowanych w polskim rejestrze okrętowym, o którym mowa w art. 23 § 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U. z 2018 r. poz. 2175);
2) statków przeznaczonych lub używanych do przewozu więcej niż 12 pasażerów (statków pasażerskich);
3) statków używanych do wykonywania rybołówstwa komercyjnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt.20 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 277 i 285);
4) statków o napędzie mechanicznym albo statków bez napędu mechanicznego przeznaczonych do przewozu osób lub rzeczy na wodach śródlądowych z jednego brzegu drogi wodnej na drugi brzeg (promów);
5) statków o napędzie mechanicznym albo statków bez napędu mechanicznego przeznaczonych do przewozu na wodach śródlądowych nie więcej niż 12 pasażerów z jednego brzegu drogi wodnej na drugi brzeg (łodzi przewozowych).

Obowiązkowi rejestracji podlega:

1) jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
2) jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
3) jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji nie podlega:

1) jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź
wiosłowa;
2) jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
3) deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

UWAGA!!!

Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

OPŁATY:

• za rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego - 80 zł,
• za zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego - 80 zł,
• za wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego - 80 zł,
• rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego, dla którego wpis do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów utraciły ważność – 60 zł,
• za wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - 15 zł.

Opłatę za dokonanie powyższych czynności można uiścić w kasie Urzędu, za pośrednictwem Banków, Poczty lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin w Banku PKO BP S.A. nr 40 1020 4795 0000 9002 0442 3075

• za pełnomocnictwo - 17 zł

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin w Banku PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

udostępnił:
Wydział Ochrony Środowiska
wytworzono:
2007/04/19
odpowiedzialny/a:
Dariusz Matejski
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2021/09/03 10:11:08
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/09/03 10:11:08 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2021/09/03 09:55:11 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2019/04/11 11:46:06 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2019/04/11 11:45:51 aktualizacja
Krzysztof Kozakowski 2009/07/02 14:02:15 aktualizacja
Agnieszka Maksymowicz 2007/05/15 10:49:25 nowa pozycja
EUrzadAdmin 2007/04/19 13:13:29