przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Najczęściej zadawane pytania - sprawy budowlane

W jakich sytuacjach wymagana jest opinia (zgoda) Rad Osiedli, na przeprowadzenie robót budowlanych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane, roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, (art. 28 ustawy Prawo budowlane) bądź po dokonaniu zgłoszenia robót (wyszczególnionych w art. 29-31) nie wymagających pozwolenia na budowę. W art. 30 ust. 2 i w art. 33 ust.2 przywołane są dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Z zapisów tych wynika jednoznacznie, że w żadnym z przypadków nie jest wymagane dostarczenie uzgodnienia lub zgody Rad Osiedli na wykonanie robót budowlanych.

Czy zawsze należy zgłosić, do Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej, wymianę stolarki okiennej?

Remont istniejących obiektów budowlanych można rozpocząć jedynie po dokonaniu zgłoszenia właściwemu organowi. Przez remont, zgodnie z zapisem art. 3 ust. 8 ustawy Prawo budowlane, należy rozumieć “wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym”. Zgodnie z powyższą definicją roboty budowlane wykonywane podczas wymiany stolarki okiennej zalicza się do remontu. Wymiany stolarki okiennej w obiektach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z zapisem art. 29 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, można dokonać jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę za zgodą służb konserwatorskich.

Czy w przypadku, kiedy budynek jest własnością dwu lub więcej osób fizycznych/prawnych, a planowane są roboty budowlane, potrzebne jest oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane od wszystkich współwłaścicieli?
  • W przypadku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę bądź wniosku o wydanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w budynku, który jest własnością dwu lub więcej osób fizycznych/prawnych tylko wnioskodawca/inwestor składa oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
  • W przypadku, kiedy wniosek składany jest przez więcej niż jedną osobę fizyczną/prawną wyżej wymienione oświadczenie składa każdy z wnioskodawców.
udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2007/04/19
odpowiedzialny/a:
Agnieszka Marciniak
wprowadził/a:
Agnieszka Maksymowicz
dnia:
2007/05/15 10:50:51
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Maksymowicz 2007/05/15 10:50:51 nowa pozycja
EUrzadAdmin 2007/04/19 13:17:43