Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Wydział Spraw Społecznych

Numer Tytuł procedury
WSS-I Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego
WSS-II Wgląd w akta
WSS-III Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin dotyczący miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będącymi obywatelami Ukrainy
WSS-IV Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Spraw Społecznych
WSS-V Wydanie przez Prezydenta Miasta Szczecin zgody na odstąpienie od warunków sanitarno-lokalowych oraz przeciwpożarowych w przypadku instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, będącymi obywatelami Ukrainy
WSS-VI Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin
WSS-VII Wykreślenie wpisu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin
WSS-VIII Zmiana danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
WSS-IX "Bon opiekuńczy: Wieloraczki"
WSS-X Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WSS-XI Wpis do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin
WSS-XII Zmiana danych zawartych w wykazie dziennych opiekunów
WSS-XIII Wydanie przez Prezydenta Miasta Szczecin opinii dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc opieki nad dziećmi w klubie dziecięcym
WSS-XVII Wydanie przez Prezydenta Miasta Szczecin zgody na odstąpienie od wymogu zatrudnienia pielęgniarki lub położnej, w żłobku w przypadku, gdy liczba dzieci przekroczy 20 w związku z zapewnieniem opieki dzieciom będącym obywatelami Ukrainy
WSS-XVIII Wydanie przez Prezydenta Miasta Szczecin zgody na przekroczenie maksymalnej liczby miejsc opieki/ przekroczenie maksymalnej liczby dzieci , którą może opiekować się opiekun, w związku z zapewnieniem opieki dzieciom będącym obywatelami Ukrainy
WSS-XIX Wydanie przez Prezydenta Miasta Szczecin zgody na przyjęcie dzieci poniżej 1 roku życia (od 20 tygodnia życia), będącymi obywatelami Ukrainy do klubu dziecięcego
WSS-XX Wydanie przez Prezydenta Miasta Szczecin zgody na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będącymi obywatelami Ukrainy
WSS-XXI Zmiana danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych / wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających prowadzonym przez Prezydenta Miasta Szczecin dotyczący miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będącymi obywatelami Ukrainy