przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Najczęściej zadawane pytania - działalność gospodarcza

Gdzie można uzyskać informację w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej:

INFORMACJA DLA PRZEDSIEBIORCÓW

Serwis biznes.gov.pl

Nowoczesny serwis informacyjno-usługowy dla firm, dostępny pod adresem biznes.gov.pl. Celem portalu jest pomoc przedsiębiorcom ich pełnomocnikom w realizacji spraw online związanych z prowadzeniem firmy w Polsce i za granicą. Na portalu udostępnione są usługi online, spersonalizowane poradniki, które odpowiadają na indywidualne pytania, opisy usług. Na portalu działa również Centrum Pomocy Przedsiębiorcy, czyli infolinia oraz czat i system obsługi trudnych zapytań.

Centrum Pomocy Przedsiębiorcy

801 055 088 lub 22 765 6732

w dni robocze w godzinach 8.00 - 17.00.

 

Krajowa Informacja Skarbowa

22 330 03 30 (z telefonów komórkowych),

801 055 055 (z telefonów stacjonarnych),

 +48 22 330 03 30 (z zagranicy)

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00

 

Infolinia ZUS

22 560 16 00

Konsultanci COT są dostępni pon. - pt. w godz. 7.00 - 18.00

 

Jakie dokumenty należy złożyć w celu zarejestrowania działalności gospodarczej?

Aby zarejestrować działalność gospodarczą należy złożyć wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 posiada dodatkowe części:

CEIDG-MW, który służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej,

CEIDG-RD, który służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności,

CEIDG-RB, który służy do podawania informacji o rachunkach bankowych,

CEIDG-SC, który służy do wpisywania informacji o spółkach cywilnych,

CEIDG-PN, który służy do wpisywania informacji o pełnomocnictwie w CEIDG,

CEIDG-ZS, który służy do wpisywania informacji o zarządcy sukcesyjnym,

CEIDG-POPR, który służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu wniosku CEIDG-1

Do wglądu: dokument tożsamości/paszport (ważny) oraz upoważnienie, jeśli w imieniu strony występuje pełnomocnik.

 

Czy jest pobierana opłata za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zmianę wpisu, zgłoszenie zawieszenia i wznowienia oraz za wykreślenie wpisu?

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiany we wpisie, zgłoszenie zawieszenia i wznowienia oraz wykreślenie wpisu nie podlegają opłacie.

 

UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii są BEZPŁATNE.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.

 

W jaki sposób można złożyć wniosek CEIDG-1 (o wpis do ewidencji działalności gospodarczej / zmianę wpisu / o wpis informacji o zawieszeniu działalności / o wpis informacji o wznowieniu działalności / o wykreślenie wpisu)?

Wniosek o wpis do CEIDG w wersji papierowej składa się w Referacie Działalności Gospodarczej w pok. 36, który jest czynny w poniedziałki od godz. 7.30 do 18.00, od wtorku do piątku od 7.30. do 15:30. Przed podejściem do stanowiska należy wypełnić wniosek
o wpis do CEIDG oraz pobrać bilet z literą K. Po pojawieniu się na wyświetlaczu numeru z pobranego biletu, wyświetlone zostanie właściwe stanowisko obsługi. Istnieje możliwość umówienia się przez Internet na wizytę na konkretny dzień i godzinę.

Wniosek CEIDG-1 w wersji papierowej można pobrać w pokoju 36 Urzędu Miasta Szczecin lub wypełnić elektronicznie (bez konieczności logowania się do CEIDG), wydrukować i złożyć w Urzędzie w ciągu w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku (zapamiętaj nr wniosku), drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym osoba uprawniona podpisała wniosek
w Urzędzie.

Składając osobiście wniosek o wpis do CEIDG należy zabrać ze sobą ważny dowód osobisty lub ważny paszport.

Wypełniony wniosek CEIDG-1 można wysłać listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej potwierdzonym przez notariusza).

Przedsiębiorca może złożyć wniosek o wpis do CEIDG przez pełnomocnika. Pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz zabrać ze sobą ważny dowód osobisty lub ważny paszport. Złożenie dokumentu pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dzieci), zstępnemu (dziadkowie, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.

Po otrzymaniu wniosku organ gminy przekształca papierowy wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym i przesyła elektronicznie do CEIDG. Następnie minister właściwy ds. gospodarki dokonuje wpisu do CEIDG.

Aby samodzielnie dokonać rejestracji działalności gospodarczej (bez wizyty w urzędzie) należy posiadaćkwalifikowany podpis elektroniczny,  podpis zaufany albo podpis osobisty, lub podpis w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek. Należy zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć (podpisać) go elektronicznie. Po wypełnieniu formularza elektronicznego i podpisaniu go podpisem elektronicznym minister właściwy
ds. gospodarki dokonuje wpisu do CEIDG. System CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

W jaki sposób można uzyskać zaświadczenie potwierdzające aktualność wpisu w CEIDG?

Zaświadczenia o wpisie w CEIDG są dostępne na stronie internetowej Ministra Gospodarki biznes.gov.pl. Mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG. Urzędy gmin nie wydają dodatkowych zaświadczeń potwierdzających wpis do CEIDG.

udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2011/04/15
odpowiedzialny/a:
Katarzyna Krysztofik
wprowadził/a:
Eliza Kaberów
dnia:
2023/01/19 10:47:00
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Eliza Kaberów 2023/01/19 10:47:00 aktualizacja
Eliza Kaberów 2023/01/19 10:39:03 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2019/05/27 12:16:37 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2019/05/27 12:11:38 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2015/11/18 07:45:06
Andrzej Żbikowski 2015/11/17 13:00:28
Andrzej Żbikowski 2015/11/12 14:21:30
Agnieszka Maksymowicz 2013/05/28 15:35:20
Agnieszka Maksymowicz 2011/07/07 09:26:25
Agnieszka Maksymowicz 2011/07/07 09:21:31
Agnieszka Maksymowicz 2011/07/01 09:37:26
Agnieszka Maksymowicz 2011/04/15 13:37:25
Agnieszka Maksymowicz 2011/04/15 13:31:16