przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury dla osób z wadą słuchu

PRAWO JAZDY - WYDANIE

A. Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy (założenie Profilu Kandydata na Kierowcę – PKK przed zapisaniem się na kurs na prawo jazdy i egzaminem)
B. Zgubione prawo jazdy
C. Zmiana adresu
D. Zmiana nazwiska
E. Koniec ważności badań lekarskich

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

A.
1. dowód osobisty albo paszport i potwierdzenie adresu miejsca zamieszkania
2. kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna *)
3. orzeczenie lekarskie od lekarza uprawnionego do badania kierowców
4. orzeczenie psychologiczne do kategorii C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE
5. pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego jeśli osoba jest niepełnoletnia

B.
1. dowód osobisty
2. kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna *)
3. oświadczenie o utracie prawa jazdy.

C.
1. dowód osobisty
2. kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna *)
3. kopia posiadanego prawa jazdy

D.
1. dowód osobisty
2. kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna *)
3. odpis skrócony aktu małżeństwa
4. kopia posiadanego prawa jazdy

E.
1. dowód osobisty
2. kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna *)
3. orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców
4. kopia posiadanego prawa jazdy

Gdzie załatwisz sprawę?
A. B. C. D. E.
Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 w Wydziale Spraw Obywatelskich (WSO), sala nr 62 BOI, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

Jakie druki musisz wypełnić i gdzie je znajdziesz?
A. C. D. E.
Trzeba wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy. Wniosek dostaniesz w Informacji Urzędu Miasta BOI przed salą nr 62 lub w internecie - eurzad.szczecin.pl
B. Trzeba wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy i oświadczenie o utracie prawa jazdy. Wniosek i oświadczenie otrzymasz w Informacji Urzędu Miasta BOI przed salą nr 62 lub w internecie - eurzad.szczecin.pl

Kto może udzielić pomocy przy wypełnieniu druków?
A. B. C. D. E.
Pomoc przy wypełnieniu wniosku otrzymasz w Informacji Urzędu Miasta BOI przed salą nr 62.

Kolejne kroki w Urzędzie:
A. B. C. D. E.
Przed wejściem do sali BOI nr 62 trzeba pobrać bilet z automatu dotykając na ekranie hasło PRAWO JAZDY i następnie hasło PRAWO JAZDY - WNIOSKI. Bilet jest oznaczony literą D i ma numer. W sali nr 62 czekasz na pokazanie się na tablicy świetlnej tego samego numeru i litery jakie masz na bilecie oraz numeru stanowiska i idziesz do tego stanowiska.

Aby uniknąć oczekiwania w kolejności na wyświetlenie numeru biletu z literą D możesz zarezerwować wizytę na konkretny dzień i godzinę przez internet: eurzad.szczecin.pl. Wówczas trzeba pobrać bilet z automatu dotykając na ekranie hasło UMÓWIONE WIZYTY i wpisując swój numer PESEL. Bilet jest oznaczony literą U i ma numer, który będzie wyświetlony poza kolejnością o zarezerwowanej godzinie.

Jeżeli nie możesz przyjść do Urzędu można udzielić pełnomocnictwa. Za pełnomocnictwo pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł gdy pełnomocnikiem jest osoba dla nas obca. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, dzieciom, rodzicom i rodzeństwu są zwolnione z opłaty. Wniosek o wydanie prawa jazdy wypełniasz osobiście.

Jeśli we wniosku wpiszesz nr telefonu komórkowego lub adres e-mail otrzymasz sms lub mail o prawie jazdy gotowym do odbioru.

A. Po otrzymaniu informacji z unikalnym numerem identyfikującym PKK możesz zapisać się na kurs na prawo jazdy.

Jeśli do wniosku nie załączyłeś dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy należy to uzupełnić po zdanym egzaminie w WORD.

Jeśli ukończyłeś kurs na prawo jazdy, a od ostatniego niezdanego egzaminu minął rok, trzeba ponownie przyjść do Urzędu po nowy numer PKK aby zgłosić się do WORD i ustalić termin kolejnego egzaminu.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?
A.
Na wygenerowanie PKK trzeba czekać do 2 dni, ale często sprawa załatwiana jest na miejscu od ręki. Na nowe prawo jazdy trzeba czekać do 30 dni od dnia przekazania przez WORD informacji o zdaniu egzaminu.

B. C. D. E. Na nowe prawo jazdy trzeba czekać do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Jaki dokument otrzymasz?
A.
Otrzymasz informację z unikalnym numerem identyfikującym PKK przed kursem i egzaminem.
Nowe prawo jazdy otrzymasz po zdanym egzaminie w WORD.

B. C. D. E. Otrzymasz nowe prawo jazdy

Czy musisz płacić za prawo jazdy?
A.
Prawo jazdy kosztuje 100 zł i 0,50 gr. Zapłacić możesz kartą przy składaniu wniosku, gotówką we wpłatomacie w sali BOI nr 62 lub w kasie Urzędu albo wcześniej przelać na konto Urzędu lub dopiero po zdanym egzaminie.

B. C. D. E. Prawo jazdy kosztuje 100 zł i 0,50 gr. Zapłacić możesz kartą przy składaniu wniosku, gotówką we wpłatomacie w sali BOI nr 62 lub w kasie Urzędu albo wcześniej przelać na konto Urzędu.

Uwaga!
A. B. C. D. E.
Jeżeli mieszkasz na Prawobrzeżu możesz załatwić sprawę Filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 w godzinach od 7.30 do 15.30. Sprawę załatwisz tak samo jak w Urzędzie Miasta Szczecin.

E. Rejestr lekarzy uprawnionych prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl

*) Fotografia powinna być:

- aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
- wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry,
- obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji f r o n t a l n e j,
- bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,
- z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.


Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.