przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

ePUAP

Co to jest elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)?

ePUAP jest narzędziem, które udostępnia obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym usługi administracji publicznej przez Internet. W rezultacie umożliwia załatwienie spraw urzędowych z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie.

Co to jest elektroniczna skrzynka podawcza?

Elektroniczna skrzynka podawcza to środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji (np. wysyłania wniosków, pism lub innych dokumentów) podmiotowi publicznemu przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznej.

Jaki jest adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Szczecin?

/umszczecin/skrytka

Kto może korzystać z usług udostępnionych na ePUAP?

Portal ePUAP skierowany jest do obywateli, przedsiębiorców i administracji. Dzięki ePUAP obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwiać usługi publiczne przez Internet, natomiast instytucje administracji publicznej dysponują bezpłatnym narzędziem, na którym mogą udostępniać swoje usługi.

Jakie należy spełnić warunki aby móc korzystać z platformy ePUAP?

  • utworzyć konto użytkownika na platformie ePUAP – strona www.epuap.gov.pl,
  • posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub Profil Zaufany ePUAP

Czym jest Profil Zaufany?

Profil Zaufany to zestaw danych w postaci elektronicznej podpisanych przez osobę potwierdzającą, oraz jednoznacznie identyfikujących osobę posiadającą konto na ePUAP. Zakładając konto na ePUAP tworzony jest profil użytkownika, który po złożeniu wniosku i potwierdzeniu w Punkcie Potwierdzania staje się Profilem Zaufanym. Użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem. 

Czy Profil Zaufany zastępuje bezpieczny podpis elektroniczny?

Profil Zaufany w większości kontaktów z administracją publiczną zastępuje bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Profil Zaufany nie zastępuje takiego podpisu np. przy podpisywaniu umów cywilno-prawnych lub w innych sytuacjach, w których przepis szczegółowy wymaga innego sposobu uwierzytelnienia.

Jak i gdzie mogę uzyskać Profil Zaufany?

Profil Zaufany uzyskuje się poprzez utworzenie konta na ePUAP (www.epuap.gov.pl), a następnie złożenie odpowiedniego wniosku na ePUAP. Nie jest przy tym wymagane składanie żadnych podpisów elektronicznych. Następnie, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z Punktów Potwierdzających, których lista jest dostępna na stronie www.epuap.gov.pl w sekcji Profil Zaufany.

Jakie usługi można zrealizować na platformie ePUAP?

Za pośrednictwem ePUAP można załatwić wiele spraw urzędowych. Wystarczy zalogować się na stronę www.epuap.gov.pl i wybrać interesującą sprawę. Następnie wypełnia się wniosek, podpisuje go profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem  i wysyła do wybranego urzędu. 

Jeśli jakikolwiek urząd nie udostępnia wniosku w wymaganej sprawie drogą elektroniczną, obywatel może ją zrealizować wysyłając pismo ogólne – podpisane profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym – na elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) danego urzędu. Sprawy kierowane na ESP mają taką samą ważność, jak wnioski złożone do urzędu w postaci papierowej.

Gdzie na stronie Urzędu Miasta Szczecin udostępniony jest bezpośredni link do elektronicznej skrzynki podawczej ESP?

Powyższe znajduje się na stronie  eurzad.szczecin.pl w zakładce ePUAP (ESP).

udostępnił:
Dyrektor BOI
wytworzono:
2014/05/14
odpowiedzialny/a:
Andrzej Żbikowski
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2015/02/09 11:05:35
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2015/02/09 11:05:35 aktualizacja hiperłączy
Andrzej Żbikowski 2014/05/14 15:21:42 dodano pozycję
Andrzej Żbikowski 2014/05/14 13:01:22 dodano pozycję