przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-XXIII
Zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości i nabycie przez Gminę Miasto Szczecin praw do nieruchomości

(nie dotyczy nieruchomości gruntowych przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi oraz gruntów o symbolu użytku "dr")

Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 902¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, art. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta w Szczecinie z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Załączniki:
• „Zaproszenie o zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowej” (WZiON-19)
• aktualny egzemplarz mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją gruntu, który wnioskodawca zamierza przekazać (mapę można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Odrowąża 1 w Szczecinie).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 90 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.

Załączniki:

udostępnił:
WZiON
wytworzono:
2015/11/02
odpowiedzialny/a:
Przemysław Taraciński
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2022/11/25 11:57:47
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2022/11/25 11:57:47 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/23 13:11:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/16 10:33:18 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/08/13 14:09:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/13 11:20:24 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/06 14:56:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/02 08:43:23 nowa pozycja