przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 135, fax +48 91 42 23 779
    mrk@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BMRK-VII
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Podstawa prawna: dział II rozdział 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 688, 1570, 2020).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (BMRK-7) w przypadku sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania na podstawie Oferty Realizacji Zadania Publicznego.

2. „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - regranting” (BMRK-8) – w przypadku sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego (regranting) oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania na podstawie Oferty Realizacji Zadania Publicznego.

3. „Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego” (BMRK-9) z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania na podstawie Oferty Realizacji Zadania Publicznego.

4.Załączniki:
• dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych)
.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów (BMRK).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (BMRK-7) – Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań zleconych w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku.
2. „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - regranting” (BMRK-8) - Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań zleconych w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku realizowanych na podstawie oferty realizacji zadania publicznego o której mowa w art. 14 ust. 1a i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z Art. 16a powyższej ustawy.
3. „Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego” (BMRK-9) - Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań, zleconych organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
.

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
wytworzono:
2020/08/10
odpowiedzialny/a:
Longina Kaczmarek
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2020/08/10 14:03:38
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2020/08/10 14:03:38 nowa pozycja