przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 135, fax +48 91 42 23 779
    mrk@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BMRK-VI
Aneksowanie zawartej umowy

Podstawa prawna: dział II rozdział 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.688, 1570, 2020.). § 6 Zarządzenia Nr 545/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o aneks w sprawie zmian w umowie rocznej/wieloletniej” (BMRK-4),
2. „Wniosek o aneks w sprawie o przyznanie kwoty dotacji w umowie wieloletniej” (BMRK-5),
3. „Wniosek o aneks w sprawie zmian w umowie rocznej/wieloletniej” (BMRK-6) – dotyczy umów zawartych w ramach:
• otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem 1 stycznia 2020 r.,
• wniosków o realizację inicjatywy własnej oraz ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożonych przed dniem 1 stycznia 2020 r.
 

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 90 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów (BMRK).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
wytworzono:
2020/08/10
odpowiedzialny/a:
Longina Kaczmarek
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2020/08/10 13:53:37
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2020/08/10 13:53:37 nowa pozycja