przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-CIX
Ujęcie wyborcy w stałym obwodzie głosowania

GDZIE ZAŁATWISZ:

Wniosek w wersji papierowej możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w pok. 46a (prawe skrzydło Urzędu) albo w Kancelarii Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40.
Wniosek w wersji elektronicznej możesz złożyć przez Internet :
www.gov.pl (Meldunek i wybory).

PRZYGOTUJ:

1. „Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania” właściwy dla określonego obywatelstwa (patrz ważne informacje - pkt 6).
2. Załącznik – dokumenty potwierdzające zamieszkanie pod adresem wskazanym we wniosku np. umowa o pracę, umowa najmu lokalu, kopia zeznania podatkowego (wystarczy pierwsza strona), rachunki za media, deklaracja dotycząca wywozu śmieci, oświadczenie właściciela lokalu potwierdzające zamieszkanie wnioskodawcy w lokalu wraz z dokumentem własności itp. Załącznika nie musi dołączać cudzoziemiec, o którym mowa w pkt 2b posiadający zameldowanie na pobyt stały w Szczecinie.

ILE ZAPŁACISZ:

Brak opłaty.

CZAS OCZEKIWANIA:

5 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

WAŻNE INFORMACJE:

1. Jeśli masz obywatelstwo polskie i jesteś zameldowany na pobyt stały w Szczecinie, to nie musisz składać wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania – zameldowanie na pobyt stały powoduje automatyczne ujęcie w stałym obwodzie glosowania.

2. Kiedy stosujesz procedurę:
a) jeśli posiadasz obywatelstwo polskie, masz prawa wyborcze:
- mieszkasz w Szczecinie, ale nie posiadasz zameldowania na pobyt stały w Szczecinie,
- mieszkasz w Szczecinie i jesteś zameldowany na pobyt stały w Szczecinie, ale mieszkasz w Szczecinie pod innym adresem,
- nie masz zameldowania na pobyt stały i nigdzie nie mieszkasz na stałe, ale stale przebywasz w Szczecinie,
- masz zameldowanie na pobyt stały, jednak nie mieszkasz stale pod tym adresem ani pod żadnym innym, ale stale przebywasz w Szczecinie.

b) jeśli posiadasz obywatelstwo państwa Unii Europejskiej lub jesteś obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i jesteś uprawniony do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz stale mieszkasz lub przebywasz w Szczecinie (nawet jak masz zameldowanie na pobyt stały w Szczecinie, to i tak musisz złożyć wniosek).

3. Po złożeniu wniosku (kompletnego, z załącznikami) organ w terminie 5 dni wydaje decyzję o ujęciu lub odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania. Na decyzję odmawiającą możesz złożyć skargę do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem prezydenta miasta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

4. Jeśli posiadasz obywatelstwo polskie, to ujęcie w stałym obwodzie głosowania umożliwia głosowanie w każdych wyborach bez konieczności składania nowego wniosku przed kolejnymi wyborami. Zasada ta nie obowiązuje, jeśli po ujęciu w stałym obwodzie głosowania zameldujesz się na pobyt stały pod innym adresem. Wówczas będziesz automatycznie ujęty w stałym obwodzie głosowania właściwym ze względu na zameldowanie.

5. Jeśli jesteś cudzoziemcem, to ujęcie w stałym obwodzie głosowania umożliwia glosowanie w każdych wyborach przewidzianych prawem:
- obywatele państw Unii Europejskiej mogą głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, rady gminy i na Prezydenta Miasta Szczecin,
- obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej mogą głosować w wyborach do rady gminy i na Prezydenta Miasta Szczecin.

6. Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B.
Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich – należy wypełnić wniosek przeznaczony do wpisu do części A.
Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej - należy wypełnić wniosek przeznaczony do wpisu do części B.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 t.j.).
 

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2015/11/03
odpowiedzialny/a:
Andrzej Żbikowski
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/02/20 13:58:36
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/02/20 13:58:36 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2024/02/20 13:52:56 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2024/01/16 08:05:40 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/08/11 11:42:43 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/12/22 14:48:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/07/31 09:09:25 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 18:04:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/02/18 13:15:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/09/13 14:40:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/05/30 07:59:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/05/29 13:28:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/06 15:08:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/06 13:19:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/06 13:19:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 09:56:25 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/03 12:13:27 nowa pozycja