przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Spraw Obywatelskich
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
  wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-IV
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego

GDZIE ZAŁATWISZ

Formularz możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 lub w sali 20 Filii Urzędu przy ul. Rydla 39 – 40.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony formularz w formie pisemnej „ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO/ NOTIFICATION OF A CHANGE OF PERMANENT RESIDENCE” lub "ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO/NOTIFICATION OF A CHANGE OF TEMPORARY RESIDENCE" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).
Formularz w formie dokumentu elektronicznego – patrz ważne informacje pkt 5.
2. Dowód osobisty lub paszport.
3. Jeśli sprawę załatwiasz przez pełnomocnika, to pełnomocnik musi pokazać swój dowód osobisty lub paszport (nie musi mieć Twojego dowodu lub paszportu) oraz pisemne upoważnienie do wymeldowania – przykładowy wzór upoważnienia w załącznikach.

ILE ZAPŁACISZ

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego – bez opłaty.
Pełnomocnictwo do wymeldowania – bez opłaty.
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu stałego lub czasowego – 17 zł.
Możesz zapłacić:
a) kartą płatniczą na stanowisku podczas załatwiania sprawy,
b) gotówką w kasie Urzędu,
c) w opłatomacie w sali 62,
d) przelewem na numer rachunku bankowego
- dla opłaty skarbowej 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
- SWIFT CODE (dla osób wpłacających z zagranicy) BPKOPLPW

Do wniosku dołącz potwierdzenie dokonania zapłaty.

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki przy zgłoszeniu na stanowisku.

WAŻNE INFORMACJE

 1. Jeśli opuszczasz miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu jesteś zobowiązany wymeldować się.
2. Możesz wymeldować się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego podczas zameldowania w nowym miejscu.
3. Dzieci i osoby ubezwłasnowolnione może wymeldować ich przedstawiciel ustawowy opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
4. Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o wymeldowaniu z pobytu stałego lub czasowego to musisz złożyć wniosek. Zaświadczenie o wymeldowaniu z pobytu stałego lub czasowego jest ważne do chwili zameldowania w nowym miejscu.
5. Jeśli masz dodatkowe pytania, to zadzwoń pod numer telefonu: 91-4245986, 91-4245336 lub napisz maila: wso@um.szczecin.pl  
5. Jeśli formularz składasz w formie dokumentu elektronicznego, to:
- możesz wymeldować się osobiście lub może to zrobić w Twoim imieniu pełnomocnik, jeżeli chcesz, by pełnomocnik Ciebie wymeldował udziel mu pełnomocnictwa elektronicznego i podpisz je elektronicznie lub prześlij pełnomocnictwo do urzędu korzystając z pisma ogólnego,
- jeśli nie możesz przesłać pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, dołącz jego odwzorowanie cyfrowe, na przykład skan.
Pamiętaj, że formularz możesz złożyć elektronicznie, jeśli posiadasz numer PESEL.

Wymeldowanie elektroniczne

Szczegóły dotyczące założenia profilu zaufanego

Dostęp do formularza elektronicznego:

 1. Wymeldowanie z pobytu stałego
 2. Wymeldowanie z pobytu czasowego

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 736),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2070),
3. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572),
4. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2111).

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2015/06/17
odpowiedzialny/a:
Andrzej Żbikowski
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/06/25 10:51:08
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/06/25 10:51:08 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/06/06 12:24:05 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/12/16 11:55:29 modyfikacja wartości
Eliza Kaberów 2022/10/20 12:20:35 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/07/05 09:35:42 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/07/05 07:06:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/06/21 09:15:41 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/10/08 07:53:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/02/07 09:24:46 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 13:03:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/11 09:17:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/02 14:37:47 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 07:58:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/07 15:05:46 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/06/17 08:27:19 nowa pozycja