przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin 


BDO-XXIX
Aneksowanie zawartej umowy

Podstawa prawna: dział II rozdział 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) § 7 Zarządzenia Nr 477/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Wnioskowanie o aneks zawartej umowy odbywa się za pomocą elektronicznego generatora wniosków, platformy Witkac.pl w zakładce umowa, w podzakładce wniosek o aneks.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 90 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

  1. W przypadku konieczności wprowadzenia aneksu do umowy, organizacja zobowiązana jest do pisemnego poinformowania dysponenta lub jednostkę organizacyjną Miasta za pośrednictwem platformy Witkac.pl o konieczności wprowadzenia zmian.
  2. W przypadku wyrażenia zgody na zawarcie aneksu przez dysponenta lub jednostkę organizacyjną Miasta, organizacja dokonuje zmian w ofercie za pośrednictwem platformy Witkac.pl.
  3. Wygenerowane za pomocą platformy Witkac.pl, a następnie wydrukowane potwierdzenie złożenia zmian w ofercie opatrzone podpisami osób upoważnionych należy niezwłocznie złożyć (pocztą, kurierem, osobiście, w postaci elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) w kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin.

UWAGA! od dnia 18 października 2023 roku obowiązuje Zarządzenie Nr 477/23
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

WAŻNE! tracą moc następujące Zarządzenia:

Traci moc Zarządzenie Nr 545/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z zastrzeżeniem, że postanowienia wyżej wymienionego zarządzenia mają zastosowanie do spraw wszczętych a nie zakończonych na jego podstawie.

Traci moc Zarządzenie Nr 528/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z zastrzeżeniem, że postanowienia wyżej wymienionego zarządzenia mają zastosowanie do spraw wszczętych a nie zakończonych na jego podstawie.

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Dialogu Obywatelskiego
wytworzono:
2016/05/24
odpowiedzialny/a:
Magdalena Błaszczyk
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/11/02 11:37:12
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/11/02 11:37:12 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/10/27 09:19:27 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/10/27 09:17:41 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/10/27 09:17:13 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/10/27 09:13:06 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/10/27 09:12:28 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/03/21 09:17:33 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/03/20 11:39:50 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/03/14 09:13:58 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/11/19 14:34:49 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/09/01 13:06:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/03/12 13:47:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/27 07:54:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/02 10:48:50 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2018/09/21 11:09:11 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2018/09/21 11:05:12 modyfikacja wartości
Agnieszka Klimek 2018/06/05 10:49:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/01 14:53:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/01 11:49:30 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/02/01 10:17:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/12/12 10:48:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/24 09:08:51 nowa pozycja