przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WO-II
Świadectwo pracy, świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach

Podstawa prawna: art. 97 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510), rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1197).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. "Wniosek o wydanie świadectwa pracy, świadectwa wykonywania prac w szczególnych warunkach" (WO-2).
  2. Załączniki:
    • kserokopia książeczki wojskowej - strony 1 i 2 oraz strony, na której jest data wcielenia i zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej (tylko w przypadku, gdy okres zatrudnienia pokrywa się z odbyciem zasadniczej służby wojskowej).
  3. Do wglądu:
    • książeczka wojskowa.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Organizacyjny.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Organizacyjny
wytworzono:
2016/03/30
odpowiedzialny/a:
Grzegorz Łubian
wprowadził/a:
Anna Tarnawska
dnia:
2022/08/04 14:25:12
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2022/08/04 14:25:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/04/01 10:39:03 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/06/14 10:03:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/11/09 11:16:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/03/30 13:31:06 nowa pozycja