przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXVIII
Kontrola zaświadczenia na przewóz drogowy na potrzeby własne

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U.2023.221 ze zm.), ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U.2022.2201 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawowych,
2. Wykaz pojazdów,
3. Książka kontroli przedsiębiorcy.

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V. TRYB ODWOŁAWCZY

W terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli, bądź przekroczenia limitu określonego w ustawie czasu trwania kontroli, przysługuje przedsiębiorcy prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na podjęcie i wykonywanie czynności kontrolnych z naruszeniem stosownych przepisów ustawy Prawo Przedsiębiorców do organu kontrolującego. Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie 3 dni jest równoznaczne z odstąpieniem od czynności kontrolnych.

VI. UWAGI

1. Rozpoczęcie kontroli następuje po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
2. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo do: wstępu na teren przedsiębiorcy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on działalność gospodarczą, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana ta działalność, oraz wstępu do pojazdów użytkowanych przez przedsiębiorcę.
3. Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego wyznaczonej.
4. Kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat.

udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2015/11/04
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Krzysztof Klusek
dnia:
2024/02/14 11:28:13
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Klusek 2024/02/14 11:28:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/03/09 11:06:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/10/13 10:04:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/10/11 13:18:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/07 14:53:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 10:00:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/07/31 11:16:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/05/07 10:07:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:32:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/21 11:54:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/09/18 10:55:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/09/18 10:38:57 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2017/07/11 15:08:43 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 10:15:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/04 08:11:12 nowa pozycja