przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXXXIII
Zastaw rejestrowy

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę – druk upoważnienia dostępny poniżej jako załącznik.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony "Wniosek o wpis nowych danych do dowodu rejestracyjnego*/zgłoszenie zmiany*/wykreślenie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (WSO-67)

2. Zabierz ze sobą
• dowód osobisty
• pisemne upoważnienie od właścicieli pojazdu
• polisa OC

3. Do wniosku o wpisanie zastawu rejestrowego dołącz oryginały poniższych dokumentów
• pełny lub aktualny odpis z rejestru zastawów lub zaświadczenie wydane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów.

4. Do wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego dołącz oryginały poniższych dokumentów
• odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów lub
• pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu.

ILE ZAPŁACISZ

Opłata skarbowa:
o za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł. (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniasz małżonka, rodzica, dziadków, pradziadków, rodzeństwo oraz pełnoletnie dziecko, wnuków lub prawnuków)

Możesz zapłacić kartą płatniczą przy okienku podczas załatwiania sprawy lub w kasach Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewu z wpisanym rodzajem czynności, numerem VIN i numerem rejestracyjnym pokaż przy składaniu wniosku).

opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki.

PODSTAWA PRAWNA

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 145, poz. 1542).

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2015/11/03
odpowiedzialny/a:
Lidia Matlak
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2019/11/21 11:12:08
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2019/11/21 11:12:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 17:47:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 09:29:35 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/26 13:40:46 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/25 09:38:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/03 08:38:16 nowa pozycja